Hodnocení Vašeho Flow faktoru

Toto sebe-hodnocení vám dá jednoduchý a měřitelný způsob, jak uvidět, kde jste ve flow a kde máte rezervy. A taky nasměrování, kde a jak se posunout dál. Váš Flow faktor je výsledkem vašeho flow v 10-ti oblastech

Na škále od 0 do 10 ohodnoťte jednotlivé oblasti Vašeho flow:

0 - vůbec ne, není to pravda / 10 - jasné ano, úplně to souhlasíOtázka 1 / 10
Mám jasno v tom, co mám dělat a jaké aktivity mi brání, abych byl ve flow.

Otázka 2 / 10
Zaměřuji svou pozornost a čas na aktivity, které mi umožňují být ve flow a ostatní deleguji.

Otázka 3 / 10
Každý den žiji svůj ideální den a každý týden žiji svůj ideální týden.

Otázka 4 / 10
Teším se na příští rok, na to, čeho dosáhnu, co se naučím a co zažiji.

Otázka 5 / 10
Spolupracuji s týmem lidí, kteří mají talent a silné stránky tam, kde já mám nedostatky a slabiny.

Otázka 6 / 10
Mám pravidelná setkání se svým týmem, která nás udržují ve flow.

Otázka 7 / 10
Sladili jsme naše pracovní role s našimi talenty a silnými stránkami a přijímáme lidi, kteří nás doplňují.

Otázka 8 / 10
Jsem ve firmě a oblasti podnikání, které mi umožnují co nejvíce těžit z mých talentů.

Otázka 9 / 10
V práci jsem sladil svůj talent se svou vášní a smyslem života.

Otázka 10 / 10
Dokáži lehce využít neočekávaných příležitostí a ve svém tempu řešit neočekávané problémy a výzvy.